Edita KRŇOULOVÁ

Bakalářská práce

NOVÉ ASPEKTY V LIKVIDACI INFEKČNÍHO ODPADU VE ZDRAVOTNICTVÍ

NEW IN LIKVIDATION OF INFEKTIOUS WASTE IN HEALTH WELFARE
Anotace:
Likvidace odpadů ze zdravotnických zařízení musí být prováděna v souladu s platnou legislativou. Cílem naší práce je sledování množství, druhu a nákladů za odpady, srovnání současných způsobů a nových možností v likvidaci infekčního odpadu zdravotnických zařízení. V teoretické části jsme se zamyslely nad tématy problematiky nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení, ochrany zdraví a životního prostředí …více
Abstract:
The liquidation of wastes from medical institutions must be done in agreement with the valid legislature. The aim of our work is monitoring of the quantity, sort and expenses of the wastes, comparison of the present techniques and new possibilities in liquidation of infectious wastes from sanitary institutions. In the theoretical part we intended the theme of the problem of the disposal of wastes from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: MUDr. Andrea Březinová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRŇOULOVÁ, Edita. NOVÉ ASPEKTY V LIKVIDACI INFEKČNÍHO ODPADU VE ZDRAVOTNICTVÍ. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií