Karolína Vymazalová

Bakalářská práce

Spalování odpadů jako jedno z možností likvidace odpadů se zaměřením na postavení brněnské spalovny odpadů v odpadovém hospodářství České republiky

Waste burning as an option of waste disposal with focus on incinerator in Brno and its role in waste management of the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá spalováním odpadu jako jednou z možností zbavování se odpadu a problematikou s ním spojenou. Při spalování odpadu vzniká energie, která nachází další využití v městské energetické síti. Vzhledem k vysoké produkci odpadů v posledních letech, má tento způsob využívání materiálu velký potenciál. Hlavním cílem práce je popis procesu spalování odpadu, fungování brněnské spalovny …více
Abstract:
This bachelor thesis describes waste burning management as one of the options of getting rid of waste and all the matters which are closely connected to this topic. Waste burning creates energy, which can be then used in the city power grid. This method of using the materials has a big potential considering the big amount of waste production in the past few yeras. The main purpose of this thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS