Hana Vyčítalová

Bakalářská práce

Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) ve Finsku

Effect of species mixture on growth dynamics of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Finland
Anotace:
Smíšené porosty vynikají svou druhovou bohatostí a teoreticky mají lepší předpoklad pro vyrovnání se s disturbancemi než monokultury. Na druhou stranu v nich panuje mezidruhová konkurence, která může mít za následek utlačování jednotlivých druhů v ekosystému. Pro přiblížení vlivu smíšení porostu na přírůst borovice lesní (Pinus sylvestris L.) bylo v provincii Severní Karélie (Finsko) vybráno celkem …více
Abstract:
Mixed stands excel in their species richness and they theoretically have a better precondition for coping with disturbances than monocultures. On the other hand, there is interspecies competition, which may result in the oppression of individual species in the ecosystem. A total of 12 research plots in the province of North Karelia (Finland) were selected to approximate the effect of forest mixing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Plichta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta