Mgr. Vlastimil Říha

Bakalářská práce

Integrace a zákonné normy pobytu cizinců na území České republiky

Integration and statutory provisions on residence of foreigners in the Czech Republic
Anotace:
V bakalářské práci „Integrace a zákonné normy pobytu cizinců na území České republiky“ jsou vysvětleny základní pojmy dané problematiky. Dále hledám v historických pramenech znaky integrace cizinců na území České republiky, uvádím rozdělení cizince do tří kategorií a druhy jejich legálních a nelegálních pobytů. V dalších částech jsou uvedeny způsoby a oblasti integrace cizinců a také integrace cizinců …více
Abstract:
In the bachelor thesis named “Integration and legal norms on residence of foreigners in the Czech Republic” are explained the basic concepts of the issues. I also search for signs of integration of foreigners in the Czech Republic in the historical sources, I mention the division of foreigners into three categories and species of their legal and illegal stays. In other parts there are given ways and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Ladislav Poláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií