Ing. Jaromír STRNAD

Diplomová práce

Metody bezkontaktního monitorování kmitání bandážovaných lopatek

Methods for Noncontact Monitoring of Shrouded Blades Vibration
Anotace:
Turbíny mají mnohostranné využití. Používají se jako pohonné jednotky v mnoha průmyslových odvětvích, zejména v elektrárenství. Jejich princip je založen na předávání energie proudícího média rotujícím lopatkám. Právě lopatky jsou nejvíce namáhanou součástí turbíny, proto je třeba jejich neustálá kontrola. Stav lopatek je vyhodnocován na základě analýzy jejich kmitů, provedenou měřením času průletu …více
Abstract:
Turbines have various kinds of utilisation. They are used as propulsion units in many industries, especially in electrical industry. Their principle is based on the transfer of energy of flowing medium to rotating blades. These blades are the most stressed part of the turbine, so they need permanent supervision. Status of blades is evaluated based on the analysis of vibrations by measuring the time …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Liška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRNAD, Jaromír. Metody bezkontaktního monitorování kmitání bandážovaných lopatek. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/