Bc. Jiří Šustr

Diplomová práce

Databázové návrhové vzory pro evidence a řešení problémů

Database Design Patterns for recording and troubleshooting.
Anotace:
Diplomová práce popisuje návrhové vzory podle, kterých se pak tvoří databáze. Je zde popsán úvod do teorie a i praktický příklad z mého zaměstnání, kde jsem se snažil namodelovat naše pracovní činnosti.
Abstract:
This thesis describes the design patterns according to which they then form a database. There is described an introduction to the theory and also practical examples from my job, where I tried to model our work.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Helena Palovská, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.