Theses 

Distribuční strategie – Bc. Ondřej ŠÍR

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ondřej ŠÍR

Diplomová práce

Distribuční strategie

Distribution Strategy

Anotace: V této práci vyčleňuji dvě základní kapitoly: Distribuce českých filmů a Distribuce zahraničních filmů, přičemž ze zahraničních vyčleňuji zvlášť evropské filmy. Ukazuje se, že z hlediska distribuční strategie vznikají tři skupiny filmů, z nichž každá vyžaduje odlišný způsob distribuční práce. Distributor českého filmu může do velké míry spoléhat na domácí zázemí a pomoc tvůrců při propagaci, jen těžko ale může dlouhodobě uspět pouze s českými filmy, distributor amerického filmu zase spoléhá na studiové zázemí v podobě levnějších kopií a pomoci při organizaci propagační kampaně. Musí ale počítat také s tím, že spolupráce s americkými studii do velké míry omezí jeho možnost svobodně určovat vlastní strategii. Relativně nejhorší situaci mají nezávislí distributoři evropských filmů, kteří musí o film soutěžit na volném trhu a nemohou spoléhat na pomoc zahraničního partnera při organizaci propagace a často ani na pomoc tvůrců, kteří zůstávají před českým divákem v anonymitě.

Abstract: I divide my paper into two main sections: The distribution of Czech films and The distribution of foreign films, which I further subdivide into European films and the others. It seems that in terms of distribution strategy there are three groups of films, each of which requires a different method of a distribution work. A distributor of a Czech film can largely rely on domestic support and assistance of authors during the promotion, but can hardly achieve a long-term success only with Czech films; a distributor of an American film, on the other hand, relies on studios with cheaper copies and support for promotional campaigns. However, he must count on the fact that cooperation with American studios prevents him, to a large extent, to decide on his own strategy without any restraint. Probably the worst situation we can find among independent distributors of European films, who must compete for a film on the free market and cannot rely on a foreign partner to help them organize promotion, and often not even on authors themselves, who for the Czech audience stay in anonymity.

Klíčová slova: Dějiny českého filmu, filmová distribuce, filmová produkce

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2010
  • Identifikátor: 81211

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 12. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠÍR, Ondřej. Distribuční strategie. Olomouc, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:45, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz