Bc. Jakub Křemen

Master's thesis

Zahlcování informacemi jako součást marketingové strategie poskytovatelů služeb

Inundated with information as part of the marketing strategies of service providers
Abstract:
Tato diplomová práce „Zahlcování informacemi jako součást marketingové strategie poskytovatelů služeb“ se zabývá bližším pohledem na služby a marketing v cestovním ruchu, zejména zahlcováním informacemi v marketingu cestovních kanceláří. V první kapitole se věnuji hlavně teoretické stránce uvedené problematiky, druhá kapitola obsahuje analýzu marketingového mixu, komunikačního mixu, dotazníkové šetření …more
Abstract:
These thesis ’Inundated information as part of the marketing strategies of service providers’ deals with a closer look at services and marketing in tourism and in particular the congestion information in marketing travel agencies. The first chapter is devoted mainly theoretical side of this problem; the second chapter provides an analysis of the marketing mix, communication mix, survey and comparison …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2016
  • Supervisor: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Liubov Ryashko, kandidát věd

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze