Bc. Natálie Švihálková

Bakalářská práce

Marketingová strategie cestovní kanceláře Bon Ton

Marketing strategy of travel agency Bon Ton
Anotace:
Cílem bakalářské práce je na základě získaných poznatků navrhnout změny marketingové strategie cestovní kanceláře Bon Ton. První část je zaměřena na výklad základních pojmů souvisejících s fungováním cestovních kanceláří a marketingovou strategií. Praktická část se orientuje na popis cestovní kanceláře Bon Ton, její nabídky i marketingového mixu. Součástí praktické části bude vyhodnocení dotazníkového …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to propose changes in the marketing strategy of the travel agency Bon Ton based on gained knowledge. The first part is focused on the interpretation of basic concepts related to the operation of travel agencies and marketing strategy. The practical part deals with the description of Bon Ton travel agency, its offer and the marketing mix. The practical part will include …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/a6zfy/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Milena Botlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management