Bc. Radka Psotková

Diplomová práce

Lokalizace nových genů rezistence k Blumeria graminis f.sp. hordei u Hordeum vulgare pomocí DNA markerů

Localisation of resistance genes to Blumeria graminis f. sp. hordei in Hordeum vulgare ssp. spontaneum using molecular markers
Anotace:
Cílem práce bylo studium genetické determinace a lokalizace nových genů rezistence u nově identifikovaného zdroje odolnosti divokého ječmene (Hordeum vulgare ssp. spontaneum) k padlí travnímu, podmíněnému houbovým patogenem Blumeria graminis f. sp. hordei. Genetické mapování genů rezistence bylo realizováno pomocí SSR a CAPS markerů v generaci F2 vzniklé po křížení mezi ozimou odrůdou kulturního ječmene …více
Abstract:
The aim of this thesis was to study the genetic determination and localisation of new resistance genes in the new identified wild barley (Hordeum vulgare ssp. spontaneum) source of resistance to powdery mildew caused by the fungal pathogen Blumeria graminis f. sp. hordei. The genetic mapping of resistance genes was realised with SSR and CAPS markers in F2 generation that was created by cross between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta