Bc. Jiří MOUČEK

Master's thesis

Optimalizace otevírací charakteristiky čtečky čipových karet

Optimizing the Opening Characteristics of Smart Card Reader
Abstract:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizaci otevírací charakteristiky čtečky čipových karet. V první části práce jsou představeny komponenty čtečky, zejména elektromagnetický aktuátor. Další části práce popisují návrh nového aktuátoru na základě výsledků počítačových simulací, jeho výrobu a nakonec laboratorní testování.
Abstract:
This diploma thesis solves an optimizing the opening characteristics of smart card reader. The components of the smart card reader are presented in the first part of the thesis, which includes the electromagnetic actuator in particular. Next parts of this work describe the proposal of the new actuator based on the computer simulation results, its production and finally the laboratory testing.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MOUČEK, Jiří. Optimalizace otevírací charakteristiky čtečky čipových karet. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Master programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Commercial Electrical Engineering

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.