Bc. Jiří MOUČEK

Master's thesis

Optimalizace otevírací charakteristiky čtečky čipových karet

Optimizing the Opening Characteristics of Smart Card Reader
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizaci otevírací charakteristiky čtečky čipových karet. V první části práce jsou představeny komponenty čtečky, zejména elektromagnetický aktuátor. Další části práce popisují návrh nového aktuátoru na základě výsledků počítačových simulací, jeho výrobu a nakonec laboratorní testování.
Abstract:
This diploma thesis solves an optimizing the opening characteristics of smart card reader. The components of the smart card reader are presented in the first part of the thesis, which includes the electromagnetic actuator in particular. Next parts of this work describe the proposal of the new actuator based on the computer simulation results, its production and finally the laboratory testing.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: Doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOUČEK, Jiří. Optimalizace otevírací charakteristiky čtečky čipových karet. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Master programme / odbor:
Electrical Engineering and Informatics / Commercial Electrical Engineering

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.