Bc. Zuzana ŠUSTKOVÁ

Diplomová práce

Projekt ekonomické optimalizace zpracování odpadů ve společnosti XY spol. s r.o.

Project of economic optimization of waste treatment in company XY spol. s r.o.
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá tematikou vzniku a likvidácie odpadu. Cieľom práce je opti-malizovať spôsoby spracovania odpadov a náklady s tým spojené v spoločnosti XY s.r.o. V teoretickej časti sú spracované literárne a internetové zdroje so zameraním na základné pojmy a oblasti odpadového hospodárstva. Súčasťou tejto časti práce je aj spracovanie legislatívy v danej oblasti a posúdenie súčasného stavu …více
Abstract:
The thesis deals with the theme of waste creation and disposal. The aim is to optimize ways of waste treatment and associated cost in company XY s.r.o. In theoretical part are processed literary and online sources focusing on basic concepts and areas of waste man-agement. Part is devoted to the process of legislation in this area and assesses the current state of waste management in Slovakia. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Skopalík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠUSTKOVÁ, Zuzana. Projekt ekonomické optimalizace zpracování odpadů ve společnosti XY spol. s r.o.. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika