Kamila Havlíková

Bakalářská práce

Migrace a migrační politika Evropské unie

Migration and Migration Policy of the European Union
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou migrace v rámci Evropské unie. Věnuje se jednotlivým migračním teoriím, migrační politice, a především současné uprchlické krizi. Praktická část bakalářské práce zohledňuje hlavní migrační tendence obyvatel ze třetích zemí, uvádí důvody migrace, analyzuje hlavní ukazatele a dopady migrace na členské státy EU a také se dále zaměřuje na očekávaný budoucí vývoj …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of migration within the European Union. It deals with migration theories, migration policy, and especially the current refugee crisis. The practical part of the bachelor thesis takes into account the main migratory tendencies of the population from third countries, presents the reasons for migration, analyzes the main indicators and impacts of the migration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radka Knězáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Havlíková, Kamila. Migrace a migrační politika Evropské unie. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky