Bc. Hana KUNÁTOVÁ

Diplomová práce

Zavedení a využití CN-PAGE s gradientem gelu pro separaci pigment-proteinových komplexů

Implementation and usage of CN-PAGE with gradient gel for separation of pigment-protein complexes
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na separaci pigment-proteinových komplexu (PPC) izolovaných z thylakoidních membrán (tBM) ječmene jarního pomocí bezbarvé nativní elektroforézy (CN-PAGE) s využitím gradientu gelu. Hlavním cílem bylo optimalizovat a standardizovat zavedenou metodiku CN-PAGE s gradientem gelu a použít jí ke zhodnocení působení světelného stresu na kompozici PPC izolovaných z thylakoidních …více
Abstract:
This diploma thesis has been focused on the separation of the pigment-protein complexes (PPC) insulated from thylakoid membranes (tBM) of the spring barley using the colorless native electrophoresis (CN-PAGE) with using the gradient of the gel. The main aim had been to optimize and standardize the implemented CN-PAGE methodology with the gradient of the gel and to use it for the evaluation of the effect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Irena Kurasová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUNÁTOVÁ, Hana. Zavedení a využití CN-PAGE s gradientem gelu pro separaci pigment-proteinových komplexů. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta