Bc. Miloš Kaláb

Diplomová práce

SVG-based Knowledge Visualization

SVG-based Knowledge Visualization
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo analyzovat možnosti vizualizace sémantických dat a navrhnout obecný postup pro vizualizaci do SVG formátu. Navrhnutý postup se měl následně implementovat v SVG vizualizéru, který umožní uživateli upravit vlastnosti dle povahy dat. Vizualizér se měl následně integrovat jako rozšíření Fresnel Editoru.
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the visualization of semantic data and suggest an approach to general visualization into the SVG format. Afterwards, the approach is to be implemented in a visualizer allowing user to customize the visualization according to the nature of the data. The visualizer was integrated as an extension of Fresnel Editor.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Gregar
  • Oponent: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky