Jan Mrňous

Bachelor's thesis

PPC reklama e-shopu Maxtechnika.cz

PPC Advertising of an E-shop Maxtechnika.cz
Abstract:
Mrňous, J. PPC reklama e-shopu Maxtechnika.cz. Brno, 2018, Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Br-ně, Provozně ekonomická fakulta. Vedoucí práce Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.Bakalářská práce se zabývá placenou inzercí e-shopu Maxtechnika.cz. Z analýzy výchozího období jsou zjištěny nedostatky v kampaních. Následně jsou navrhnuty kampaně nové, které mají za cíl být výkonnější a rentabilnější.
Abstract:
Mrňous, J. PPC Advertising of an E-shop Maxtechnika.cz. Brno, 2018, bachelor the-sis. Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics. Thesis supervisor: Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.This bachelor thesis deals with the paid advertising of an e-shop Maxtechnika.cz. An analysis of the initial period revealed that there appeared deficiencies in cam-paigns. Afterwards new campaigns were designed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.
  • Reader: Naděžda Chalupová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta