Bc. Lucie Hejtmánková

Diplomová práce

Rozvoj zaměstnanců na základě kompetenčního modelu

Employees development based on the competence model
Anotace:
Cílem této práce je vytvoření kompetenčního modelu a navrhnutí vzdělávacích aktivit, které rozvíjí identifikované kompetence. Tento nástroj jsem vytvořila pomocí následujícího postupu. Prvním krokem bylo identifikování klíčových kompetencí a sestavení kompetenčního modelu pro pracovní pozice v oddělení logistiky. Klíčové kompetence jsem získala analýzou charakteristik společnosti (mise, vize, strategie …více
Abstract:
The aim of this work is to design a competency model and to propose training activities which should help to improve previously identified competencies. It took several steps to create this tool: The first step was to identify crucial competencies and design a competency model for job positions in the company’s department of logistics. The crucial competencies were determined by an analysis of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jana Válková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií