Bc. Adéla Kereková

Master's thesis

Konkurenceschopnost České republiky: technologická připravenost a inovace jako základ ekonomiky služeb a znalostí

Competitiveness of Czech republic: technological readiness and innovation as basic pillars of service and knowledge economies
Abstract:
Cílem práce je analyzovat stav konkurenceschopnosti České republiky v oblastech technologické připravenosti a inovací a s nimi souvisejícími - vzdělávání, výzkum a vývoj, makroekonomické prostředí apod. Inovace a technologie jsou zásadním faktorem pro růst konkurenceschopnosti, resp. pro rozvoj ekonomiky znalostí a služeb. Analýza je založena na datech organizací, které se zabývají buď přímo konkurenceschopností …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze status of competitiveness in Czech republic in areas of technological readiness and innovation and related factors - education, research and development and macro-economical environment. Innovation and technology are main factors for growth of competitiveness, respectively for development of service and knowledge science and economy. Analysis is based on data mined …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2014
  • Supervisor: Mgr. Jan Matula, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta