Ing. Iva Honzíčková

Master's thesis

Příprava vanadocenových komplexů substituovaných na cyklopentadienylových kruzích.

Synthesis of the ring-substitued vanadocene complexes
Abstract:
Byly připraveny vanadocenové komplexy substituované na cyklopentadienylových kruzích. Komplexy byly charakterizovány spektroskopickými metodami a elementární analýzou. Struktura dvou komplexů byla určena pomocí rentgenostrukturní analýzy.
Abstract:
Ring-substituted vanadocene compounds were synthesized. Complexes were characterized by spectroscopic methods. Structures two compounds were determined X-ray diffraction analysis.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Honzíčková, Iva. Příprava vanadocenových komplexů substituovaných na cyklopentadienylových kruzích.. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / field:
Chemistry / Inorganic ane Bioinorganic Chemistry