Mingxin Zheng

Bachelor's thesis

Analysis of Selected IPO in the Chinese Financial Market

Analysis of Selected IPO in the Chinese Financial Market
Abstract:
The objective of this thesis is the comparison of companies issued stocks in SSE and SZSE, one the one hand, which can help us realize the differences between issues in SSE and SZSE and on the other hand, it can show us the growth of economic power of in China in recent years. In this thesis, we can start from the basic situation about IPO in China. In 2nd part, the definition will be given first of …more
Abstract:
The objective of this thesis is the comparison of companies issued stocks in SSE and SZSE, one the one hand, which can help us realize the differences between issues in SSE and SZSE and on the other hand, it can show us the growth of economic power of in China in recent years. In this thesis, we can start from the basic situation about IPO in China. In 2nd part, the definition will be given first of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2013
  • Supervisor: Kateřina Kořená
  • Reader: Tomáš Tichý

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava