Mgr. Václav Kavec

Bachelor's thesis

Vliv médií na body image

Impact of media on body image
Abstract:
I když byl v minulosti proklamován mýtus o masivním vlivu médií na jedince a média bývají kritizována za to, že se podílejí na poškozování body image vnucováním ideálu štíhlosti, výzkumy zaměřené na vliv médií na body image poskytují rozporuplné výsledky. Vliv médií na body image byl v rámci bakalářské práce vyhodnocován pomocí meta-analýzy 17 experimentálních studií (n = 3.734) zkoumajících vliv vystavení …more
Abstract:
The myth of massive impact of media on individuals was highly proclaimed in the past. Nowadays, media are still often criticized for playing role in damaging body image by imposing the slim ideal. However, the results of studies designed to clarify the impact of media on body image have been far from conclusive. In this bachelor’s thesis, the impact of media on body image was evaluated using meta-analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2018
  • Supervisor: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií