Ing. Michal Půda

Diplomová práce

Využití metodiky PRINCE2 pro řízení projektů v podniku v ČR

Usage of PRINCE2 Methodology for Managing Projects in the Czech Republic
Anotace:
V této práci se zabývám britskou metodikou pro vedení projektů PRINCE2 s ohledem na její praktické využití v podniku v České republice. Popisuji základní filosofii metody a vlastnosti, které by při její implementaci v organizaci v Č.R. byly významným přínosem pro efektivní řízení projektů. Analyzuji možnosti jejího škálování pro malé projekty a zaměřuji se především na zadávací fázi projektu a klíčová …více
Abstract:
In my thesis I deal with PRINCE2, a British method for managing projects with respect to its applicability to a company in the Czech Republic. I describe the essentials of the method and its qualities. When implemented in the organizations in the C.R., those would benefit from efficient project management. I analyse its scaling down to small projects. I especially focus on the specification phase of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2009
  • Vedoucí: Ing. Václav Šebek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS