Theses 

Spillover efetky intelektuálních (znalostně intenzivních) služeb – Bc. Renata Vladyková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Renata Vladyková

Diplomová práce

Spillover efetky intelektuálních (znalostně intenzivních) služeb

Spillover effects of Knowledge Intensive Services

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku znalostně intenzivních služeb (intelektuálních služeb) a tvorbu spillover efektů spojených s těmito službami. Východiskem práce je vysvětlení pojmů znalostní ekonomika, znalostní náročnost a konkretizace ostatních znalostně intenzivních služeb, při jejichž realizaci hraje významnou roli veřejný sektor, tj. vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby. Hlavní pozornost je věnována měření znalostní náročnosti těchto služeb pomocí vlastního klasifikačního modelu a zkoumání spillover efektů, které tyto služby produkují, s cílem změřit míru znalostní intenzity těchto služeb, vymezit spillover efekty, které tyto služby generují, a ověřit platnost dvou hypotéz týkajících se míry znalostní intenzity těchto služeb a spillover efektů s nimi spojenými.

Abstract: This thesis is focused on knowledge-intensive services (intellectual services) and creating spillover effects associated with these services. The starting point is to explain the concepts of knowledge economy, knowledge intensity and specification of the other knowledge-intensive services, in their implementation public sector plays an important role, especially education, health and social services. The main attention is paid to the measurement of knowledge intensity of these services using the own classification model and examination spillover effects that produce these services, in order to measure the degree of knowledge-intensity of these services, to define the spillover effects associated with these knowledge-intensive services and to verify the validity of two hypotheses concerning the extent of knowledge-intensity services and spillover effects associated with them.

Klíčová slova: Znalostní ekonomika, znalostní náročnost, znalostně intenzivní služby, vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby, spillover efekty.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=16094 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Jak správně citovat práci

Vladyková, Renata. Spillover efetky intelektuálních (znalostně intenzivních) služeb. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz