Bc. Petra MIKULKOVÁ

Bakalářská práce

Příprava projektu "Studenti a praxe" a jeho význam pro financování terciárního vzdělávání na Vyšší odborné škole ekonomické Zlín

Preparation of project "Students and practice" and his meaning for financing tertiary education on VOŠE Zlin
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou zájmu firem o spolupráci s Vyšší odbornou školou ekonomickou Zlín na základě absolvování praxe studentů. Hlavním cílem práce je zhodnotit výsledky analýzy a navrhnout doporučení pro další spolupráci mezi subjekty.
Abstract:
The Bachelor thesis solving analysis of concern in firms about cooperation with VOŠE Zlin on basis passing of student practice. The main aim is evaluate results of analysis and propose recommendation for other cooperation school and firms and institutions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2007
Identifikátor: 7354

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2008
  • Vedoucí: Ing. Hana Šedová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKULKOVÁ, Petra. Příprava projektu "Studenti a praxe" a jeho význam pro financování terciárního vzdělávání na Vyšší odborné škole ekonomické Zlín. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 11. 2037

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.