Bc. Mlada Otavová

Diplomová práce

Život s Alzheimerovou chorobou: Vliv onemocnění na kvalitu manželského soužití

Life with Alzheimer's Disease: The Impact of the Disease on the Quality of Married Life
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem Alzheimerova onemocnění na kvalitu manželského soužití jak z pohledu nemocného, tak z pohledu pečujícího partnera. Cílem práce bylo popsat podobu každodenního manželského soužití, ale také způsoby, jakými se partneři s danou životní situací vyrovnávají. V teoretické části jsou popsány psychosociální faktory ovlivňující život nemocného i pečujícího partnera. Přínosem …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the influence of Alzheimer’s disease on the quality of married life from the perspectives both of the patient and of the caring partner. The aim was to describe the form of everyday married life but also the ways the partners cope with the existing life situation. The theoretical part of the thesis describes the psychosocial factors affecting the lives of the patient as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta