Bc. Jana Mühlfeitová

Diplomová práce

Coping Strategies of Women Characters in Alice Walker's The Color Purple

Coping Strategies of Women Characters in Alice Walker's The Color Purple
Anotace:
Cílem této diplomové práce je sledovat čtyři hlavní ženské postavy z románu Alice Walker The Color Purple (v českém překladu Barva Nachu). Práce se zaměřuje na popis a analýzu způsobů, kterými se tyto ženy vyrovnávají s obtížemi ve svém životě. Tyto způsoby se nazývají strategie zvládání. Práce si klade za cíl ukázat, že individuální volba strategií, které používají, vychází z jejich odlišných osobností …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to observe the four main female characters from Alice Walker's novel The Color Purple. The focus of the thesis is to describe and analyse the ways these women use to cope with difficulties in their life. These ways are called coping strategies. The thesis aims to show that the individual choice of coping strategies they use is based on their different personalities …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Buchtová
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta