Jürgen KÖGLER

Bakalářská práce

Teoretický rozbor krize eurozóny: pohled z jihu a severu

Anotace:
Tato práce teoreticky rozebírá krizi eurozóny z jižní a severní pozice, přičemž vytyčené téma zkoumá skrze liberálně mezivládní přístup a sociální konstruktivismus. Pro užší zaměření práce autor zvolil na začátku výzkumnou otázku centrující se okolo zdůvodnění pozic Itálie a Německa v době horké fáze krize. V první části práce - teoretické - jsou představeny zmíněné teorie evropské integrace a jejich …více
Abstract:
This thesis is theoretically analyzing the euro area crisis through the lens of liberal intergovernmentalism (LI) and social constructivism herewith focusing on dominant economic beliefs. To narrow the scope of this work, the author introduces a research question that is focusing on Italy's and Germany's divergent positions to the crisis and it asks why do the positions diverge. In the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KÖGLER, Jürgen. Teoretický rozbor krize eurozóny: pohled z jihu a severu . Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/