Martin SEIDL

Bakalářská práce

Stanovení rizikových prvků ve včelách

Determination of Risk Elements in Honey Bees
Anotace:
Tato práce se zabývá stanovením vybraných rizikových prvků (Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) ve vzorcích včel (včela medonosná, Apis mellifera) ve městě Napajedla a přilehlém okolí. Včela má kromě své opylovací činnosti i jiné využití, slouží jako indikátor pro sledování kvality životního prostředí tzv. bioindikace. Rizikové prvky byly stanoveny pomocí ato-mové absorpční spektrometrie. Výsledky byly zpracovány …více
Abstract:
This thesis deals with the assessment of chosen risk elements (Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) in samples of bees (honeybee, Apis mellifera) in city of Napajedla and adjacent area. Bees has besides their pollinating activity another usage, they are used as an indicator for moni-toring environment quality. Risk elements were determined via atomic absorption spec-trometry. Results were processed using statistical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013
Zveřejnit od: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Slavík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEIDL, Martin. Stanovení rizikových prvků ve včelách. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí