Vladislava ADAMCOVÁ

Bakalářská práce

Individualizovaná péče o nedonošeného novorozence

Individualized care of the premature baby
Anotace:
ANOTACE Typ závěrečné práce: Přehledová bakalářská práce Téma práce: Individualizovaná péče a nedonošeného novorozence Název práce: Individualizovaná péče o nedonošeného novorozence Název práce v AJ: Individualized care of the permature newborn Datum zadání: 2017-01-29 Datum odevzdání: 2017-05-12 Vysoká škola, fakulta, ústav: Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotních věd Ústav porodní asistence …více
Abstract:
Abstrakt v AJ: The survey bachelor thesis deals with the problem of individualized development care of immature newborns. It states the newest available statistic data on premature newborns in the Czech Republic as well as in the world. It deals with determination of the fetus viability, at treatment of premature infants, newest attitudes in the nursing care and its benefits for premature infants. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Soňa Šuláková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ADAMCOVÁ, Vladislava. Individualizovaná péče o nedonošeného novorozence. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta zdravotnických věd

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka