Hynek DVOŘÁK

Bakalářská práce

Svoz komunálního odpadu z hlediska hlukové zátěže v obci a sběrném dvoře nebo na skládce.

Collection of municipal waste in terms of noise pollution in the village and collecting yard or landfill.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hlukovou zátěží způsobenou svozem komunálního odpadu. V první části jsou teoreticky rozebrána témata týkající se hluku a odpadu. V druhé části jsou popsány měřené objekty, měřící technika a postupy měření. Získaná data jsou zanesena do grafů a výsledky jsou porovnány s hygienickými limity.
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the problem of the noise caused by the municipal waste transportation. In the first part there are in theory analyzed themes regarding noise and waste. In the second part there are described measured objects, measuring devices and measurement procedures. The obtained data are then enrolled in a graphs and the results are compared with the hygienic limits.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013
Zveřejnit od: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Marie Šístková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁK, Hynek. Svoz komunálního odpadu z hlediska hlukové zátěže v obci a sběrném dvoře nebo na skládce.. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ko062o ko062o/2
20. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 5. 2013
Bulanova, L.
21. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.