Bc. Jiří SKALIČKA

Diplomová práce

Vliv rychlosti mobilních energetických prostředků na hladinu akustického tlaku

Effect of speed mobile power resources on the sound level
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena vyhodnocení hlukové zátěže prostředí mobilními energetickými prostředky různým tříd s ohledem na rychlost pohybu mobilního energetického prostředku. Literární rešerše je v první části zaměřena na fyzikální vlastnosti hluku a působení hluku na člověka. Druhá část popisuje důvody vzniku hluku, jeho intenzity u mobilních ener-getických prostředků s jeho průměrnými hodnotami …více
Abstract:
The thesis is focused on evaluating of noise pollution environment of mobile energy devices of various classes with respect to the speed of mobile the energy resource. The first part oft eoretical research focuses on the physical properties of noise and effect on people. The second part describes the reasons for noise, its intensity at the mobile energy resources with its average values. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Marie Šístková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKALIČKA, Jiří. Vliv rychlosti mobilních energetických prostředků na hladinu akustického tlaku. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělské inženýrství / Agropodnikání

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses uria0q uria0q/2
20. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
20. 5. 2015
Bulánová, L.
21. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.