Lukáš Pospíšil

Bachelor's thesis

Ekonomické zhodnocení přínosů zavedení využití geografických informačních systémů do prostředí vybrané firmy

Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickým zhodnocením přínosů zavedení využití geografických informačních systémů do prostředí vybrané firmy. Práce je rozdělena na pět částí. První část představuje geoinformační technologie. Druhá se zaměřuje na současné metody ekonomického zhodnocení. V třetí části práce se zaměřuji na proces zavedení geografického informačního systému do podniku. Ve čtvrté části …more
Abstract:
This thesis deals with the economic evaluation of the benefits of implementing the use of geographic information systems to the environment of a selected company. The document is divided into five parts. The first part introduces the geoinformational technologies. The second part is focused on the contemporary methods of economic evaluation. In the third part I focus on the process of implementation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pospíšil, Lukáš. Ekonomické zhodnocení přínosů zavedení využití geografických informačních systémů do prostředí vybrané firmy. Pardubice, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní