Mgr. Martina Kyjaková

Master's thesis

Depiction of Slavery in The Bondwoman's Narrative by Hannah Crafts

Depiction of Slavery in The Bondwoman's Narrative by Hannah Crafts
Anotácia:
Diplomová práca sa zaoberá zobrazením otroctva v románe The Bondwoman's Narrative spisovateľky Hannah Crafts. Prvá kapitola v krátkosti popisuje podmienky vydania románu, kritickú odozvu a tiež sa zmieňuje fakty o otroctve, ktoré nemusia byť bežnému čitateľovi známe a zároveň priamo súvisia s dejom románu. Nasledujúca kapitola analyzuje text z hľadiska žánrového zaradenia: je kombináciou otrokárskej …viac
Abstract:
The thesis focuses on depiction of slavery in The Bondwoman’s Narrative by Hannah Crafts. The first chapter sums up the genesis of the novel as well as its reception by the literary community. Moreover, it outlines some facts related to slavery that are relevant to the plot of the novel. The following chapter analyses the novel in terms of genre: it is an interesting combination of a slave narrative …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta