Bc. Martina Debnárová

Bakalářská práce

Rola regionálnych aktérov Ruska a Turecka v riešení zamrznutého konfliktu o Náhorný Karabach od roku 2014

The role of regional actors Russia and Turkey in resolving the frozen conflict over Nagorno-Karabakh since 2014
Abstract:
The aim of the thesis is to investigate the role of Russia and Turkey in resolving the frozen conflict over Nagorno-Karabakh since 2014. The thesis at the beginning defines important concepts as a frozen conflict or conflict resolution and describes a brief historical overview of the conflict evolution. The empirical part is focused on presentation of all activities of Turkey and Russia, related with …více
Abstract:
Cieľom práce je skúmanie aká je rola Ruska a Turecka v riešení zamrznutého konfliktu o Náhorný Karabach od roku 2014. Práca si na začiatku definuje potrebné koncepty ako zamrznutý konflikt či riešenie konfliktu a zobrazuje stručný historický prehľad vývoja samotného konfliktu o Náhorný Karabach. Empirická časť sa následne zameriava na zobrazenie všetkých aktivít Ruska a Turecka smerom ku konfliktu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Chovančík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Vladimír Bízik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy