Bc. Natália Bohálová

Bakalářská práce

Úloha proteinu IFI16 v rozpoznávání DNA a buněčných procesech

The role of IFI16 protein in DNA recognition and in cellular processes
Abstract:
Interferon inducible protein 16 (IFI16) belongs to the HIN-200 family. IFI16 is a multifunctional protein, involved in several important cell processes. IFI16 acts as a DNA sensor, both in nucleus and cytoplasm, participate in regulation of cell differentiation, gene transcription, cell cycle and DNA repair. In cell, IFI16 protein plays the role of innate pattern recognition receptor. The IFI16 sensing …více
Abstract:
Interferonem γ indukovatelný protein 16 (IFI16) patří do rodiny HIN-200 a ovlivňuje v buňce několik zásadních procesů. Vystupuje jako senzor cizorodé DNA v jádře i cytoplazmě, je regulátorem diferenciace, transkripce, buněčného cyklu a oprav DNA. Protein IFI16 v buňce vykonává funkci přirozeného rozpoznávacího receptoru. Rozpoznává cizorodou DNA, aktivuje interferony typu I, inflamazóm a prozánětlivé …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika