Bc. Tadeáš Tichý

Diplomová práce

Pronunciation of English by Non-native Speakers

Pronunciation of English by Non-native Speakers
Anotace:
Tato práce se zabývá anglickou výslovností politiků patřících ke třem jazykovým podskupinám indoevropské jazykové rodiny – k jazykům slovanským (čeština a polština), románským (španělština a portugalština), germánským (němčina a nizozemština) – a výslovnostních chyb, kterých se dopouštějí. Jejím cílem je prokázat hypotézu, že politici mluvící jazykem patřícím ke germánské jazykové podskupině mluví …více
Abstract:
The thesis deals with English pronunciation of the politicians belonging to three subgroups of Indo-European language group, to Slavic languages (Czech and Polish), Romance languages (Spanish and Portuguese), and Germanic languages (German and Dutch), and with their most common pronunciation errors. The objective of this study is to prove the hypothesis that the politicians whose native language belongs …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura