Bc. Jan Novák

Master's thesis

Vnímání EU v médiích po roce 1989 (tisk)

The perception of the EU in printed media after the year 1989
Abstract:
Tato magisterská práce se zabývá vnímáním Evropského společenství (ES) a utvářející se Evropské unie (EU) vybranými českými dobovými periodiky v letech 1990 - 1992.
Abstract:
This master thesis examines the perception of the European Community (EC) and the emerging European Union (EU) by selected contemporary Czech periodicals in years 1990 - 1992.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
  • Reader: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta