Theses 

Czech Media Coverage of Religious Issues in China – Nikola Krumniklová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
International Territorial Studies / International Development Studies

Nikola Krumniklová

Bakalářská práce

Czech Media Coverage of Religious Issues in China

Czech Media Coverage of Religious Issues in China

Anotace: Cílem této práce je zodpovědět výzkumnou otázku jak česká média informují o náboženských otázkách v Číně. Teoretická část práce je věnována krátkému popisu pozadí česko-čínských vztahů a také třem vybraným náboženstvím v Číně, jako je křesťanství, buddhismus a islám. Druhá praktická část se věnuje kvantitativnímu a kvalitativnímu výzkumu. Výzkumná otázka je zodpovězena pomocí metody kódování. Výzkum má za cíl ukázat, kolik článků bylo vybranými médii publikováno a o jaké náboženství se jednalo. V neposlední řadě je cílem určit pozitivní a negativní konotaci mezi jednotlivými náboženstvími publikovaných v českých celostátních médiích.

Abstract: The aim of thesis is to answer the research question of how Czech media report on religious issues in China. Theoretical part is devoted to brief description of Czech-Chinese relations and also to three chosen Chinese religious (Christianity, Buddhism, and Islam). The second analytical part deals with quantitative and qualitative research. The research question will be answered by using the coding method. Research will determine how many articles were published in chosen Czech media, which religions were they and positive-negative connotations of the articles.

Klíčová slova: křesťanství, Čína, média, kódování, česko-čínské vztahy, buddhismus, islám

Keywords: Czech-Chinese relations, Buddhism, Islam, codes, Christianity, China, media

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/58756 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 11:02, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz