Ester POLANSKÁ

Bakalářská práce

Proměny vztahů křesťanství a islámu v období křížových výprav

Relationships between Christianity and Islam during the period of the Crusades
Anotace:
Tato bakalářská práce shrnuje vztahy mezi islámem a křesťanstvím v průběhu křížových výprav. Soustředí se na vztahy mezi západními a východními bojovníky a analyzuje dopad, který měly tyto události na nové příchozí z Evropy. Má práce je rozdělena do pěti kapitol, přičemž první dvě kapitoly se soustředí na křesťanství a islám, jejich zásady, Svaté knihy a důležité postavy. Další kapitola popisuje události …více
Abstract:
This bachelors thesis summarize relationships between Islam and Christianity during the period of the Crusades. It concentrates on relations between eastern and western warriors and analyses the impact that these events had to newcomers from Europe. My work is divided into five chapters, while the first and second chapters concentrate on Christianity and Islam, their principles, Holy books and important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLANSKÁ, Ester. Proměny vztahů křesťanství a islámu v období křížových výprav. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika