Daniela Kuchtová

Bakalářská práce

Vysoko-rychlostní železnice na trase Paříž-Lyon-Marseille – úspěšný projekt?

High-speed rail on Paris-Lyon-Marseille - a successful project?
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Vysokorychlostní železnice na trase Paříž-Lyon-Marseille – úspěšný projekt?“ je rozbor dopadů, které přineslo zavedení vysokorychlostní železnice na trase Paříž-Lyon-Marseille. V první části práce bude popsána politika železniční dopravy ve Francii, projekty pojednávající o vysokorychlostní železnice na dané trase a její cíle. V části druhé bude analyzován vliv nově zavedené …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis named "High-speed rail on Paris-Lyon-Marseille – a successful project?“ is to analyze impacts that the introduction of high-speed rail on the Paris-Lyon-Marseille route brought. The first part of the thesis will describe the railway transport policy in France, the high-speed rail projects on the route and its objectives. In the second part, the effects of the newly established …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika

Práce na příbuzné téma