Daniela Kuchtová

Bachelor's thesis

Vysoko-rychlostní železnice na trase Paříž-Lyon-Marseille – úspěšný projekt?

High-speed rail on Paris-Lyon-Marseille - a successful project?
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Vysokorychlostní železnice na trase Paříž-Lyon-Marseille – úspěšný projekt?“ je rozbor dopadů, které přineslo zavedení vysokorychlostní železnice na trase Paříž-Lyon-Marseille. V první části práce bude popsána politika železniční dopravy ve Francii, projekty pojednávající o vysokorychlostní železnice na dané trase a její cíle. V části druhé bude analyzován vliv nově zavedené …more
Abstract:
The goal of the bachelor thesis named "High-speed rail on Paris-Lyon-Marseille – a successful project?“ is to analyze impacts that the introduction of high-speed rail on the Paris-Lyon-Marseille route brought. The first part of the thesis will describe the railway transport policy in France, the high-speed rail projects on the route and its objectives. In the second part, the effects of the newly established …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Economic Policy

Theses on a related topic