Bc. Markéta Jandová

Bakalářská práce

Katalog obuvi

Shoe Catalogue
Anotace:
Bakalářská práce Katalog obuvi je koncipována jako praktický umělecký výkon, kdy je grafickou technikou linorytu vytvořena série osmi párů obuvi, z nichž je uspořádán katalog, a doplněn textem doprovodného charakteru. Teoretická část práce se zabývá tematikou reklamy, katalogu, některými tvůrci plakátů a katalogů. Pokračuje stručným nástinem dějin obuvi a uvádí umělce, jejichž tvorba byla inspirací …více
Abstract:
The bachelor thesis Shoe Catalogue is designed as a practical artistic performance where a series of eight pairs of shoes are made by the linocut technique. A catalogue is organized and it is supplemented by a text of a concomitant characteristic. The theoreti-cal part deals with the subject of promotion, the catalogue and some of the poster and catalogue authors. It continues with a brief outline …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta