Maroš Vislocký

Bakalářská práce

Osobnosti a historické mezníky vědecké disciplíny statistika, přehled metod zpracování dat.

Personalities and historical turning points of statistics as a scientific discipline, overview of data processing methods
Abstract:
Abstract In the introduction of the thesis we illuminate statistics from the perspective of scientific discipline. We mainly focus on how statistic affects decision making of business and economic entities. In the first and second chapter we mention that the government is one of the main users of statistical evaluation of data that serve to it as the basis for further macroeconomic decisions. The role …více
Abstract:
Abstrakt VISLOCKÝ, Maroš. Osobnosti a historické medzníky vednej disciplíny štatistika, prehľad metód spracovania dát. Vysoká škola hotelová. Praha : 2013. Strany: 76 V úvodnej kapitole bakalárskej práce rozoberáme pohľad na štatistiku ako vedeckú disciplínu. Píšeme v nej hlavne o tom ako štatistika zasahuje do rozhodovania mnohých odvetví a takisto vo väčšej miere ovplyvňuje aj naše rozhodovanie, …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2013
  • Vedoucí: Dr. Ing. Sylva Skupinová
  • Oponent: doc. RNDr. Miloslav Malec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze