Nicola ROLLINGEROVÁ

Bakalářská práce

Odhad věku posledního divokého koně - koně Převalského (Equus przewalskii)

Age estimation of the last wild horse - Przewalski's horse (Equus przewalskii)
Anotace:
Tato práce se věnuje poslednímu divokému koni - koni Převalského (Equus przewalskii) a metodám použitelným pro určování věku koňovitých na základě morfologických charakteristik. Pokusila jsem se sestavit protokol určování věku použitelný u tohoto druhu zejména v terénu a muzejních sbírkách. Zmiňuji zde metody využívané pro určování věku savců se zvláštním zaměřením na koňovité. Kapitola "Modelový organismus …více
Abstract:
This thesis deals with the last wild horse - Przewalski horse (Equus przewalskii) and methods being used in age determination of equids based on morphological characteristics. Specifically I've tried to establish a protocol for age determination in this species that could be useful for the age determination in the field or specimens in museum collections.This thesis includes a review of methods being …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jan Robovský, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROLLINGEROVÁ, Nicola. Odhad věku posledního divokého koně - koně Převalského (Equus przewalskii). Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání