Nicola ROLLINGEROVÁ

Bachelor's thesis

Odhad věku posledního divokého koně - koně Převalského (Equus przewalskii)

Age estimation of the last wild horse - Przewalski's horse (Equus przewalskii)
Abstract:
Tato práce se věnuje poslednímu divokému koni - koni Převalského (Equus przewalskii) a metodám použitelným pro určování věku koňovitých na základě morfologických charakteristik. Pokusila jsem se sestavit protokol určování věku použitelný u tohoto druhu zejména v terénu a muzejních sbírkách. Zmiňuji zde metody využívané pro určování věku savců se zvláštním zaměřením na koňovité. Kapitola "Modelový organismus …more
Abstract:
This thesis deals with the last wild horse - Przewalski horse (Equus przewalskii) and methods being used in age determination of equids based on morphological characteristics. Specifically I've tried to establish a protocol for age determination in this species that could be useful for the age determination in the field or specimens in museum collections.This thesis includes a review of methods being …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Jan Robovský, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ROLLINGEROVÁ, Nicola. Odhad věku posledního divokého koně - koně Převalského (Equus przewalskii). Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/