Petra Fučíková

Bakalářská práce

Porovnání trendů nezaměstnanosti v ČR a SR z pohledu demografických charakteristik nezaměstnaných osob

Comparison of trends in unemployment in CR and SR from the perspective of demographic characteristics of unemployed persons
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat vývoj nezaměstnanosti ČR a SR pomocí demografických charakteristik ve sledovaném období 1994-2013. Mezi základní rozdíly mezi Českou a Slovenskou republikou patří samotná úroveň míry nezaměstnanosti, která je na Slovensku vyšší o pět až deset procentních bodů. To znamená, že nezaměstnanost v SR je mnohem větším problémem než v ČR. Výchozí situace SR byla vlivem …více
Abstract:
The objective of the thesis is to analyse the unemployment development in the Czech Republic and the Slovak Republic by using of demographical characteristic in the observed period 1994 -- 2013. The rate of unemployment itself is one of the fundamental differences between the Czech Republic and the Slovak Republic. This rate is higher in the Slovak Republic from five to ten percentage points. That …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Martina Miskolczi
  • Oponent: Jitka Langhamrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56118