Mgr. Anna Khvorova

Bakalářská práce

Russkaja juridičeskaja terminologija (Ugolovnoje pravo)

Russian legal terminology (Criminal law)
Abstract:
The diploma thesis deals with legal terminology. Its primary goal is a linguistic analysis of Russian legal terminology from the area of criminal law. The work consists of two main parts – theoretical and practical. The theoretical part is concerned with a brief description of some historical terms and facts. The practical part contains a description of the linguistic analysis itself. Due to the fact …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá právnickou tématikou. Jejím hlavním cílem je lingvistická analýza ruské právnické terminologie z oblasti trestního práva. Práce se skládá ze dvou hlavních částí – teoretické a praktické. V teoretické části je stručný popis některých pojmu a faktů z historie. V praktické casti je uveden vlastní postup lingvistické analýzy. Vzhledem k zaměření na problematiku trestního práva …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta