Mgr. Kateřina Sobotková, Ph.D.

Disertační práce

Evolution of repetitive DNA sequences in the giant genomes of lilioid monocots (Liliaceae)

Evolution of repetitive DNA sequences in the giant genomes of lilioid monocots (Liliaceae)
Anotace:
Předkládaná disertační práce pojednává o repetitivních sekvencích obrovských genomů, které jsou zastoupeny v rodu Fritillaria. Tento rod z třídy jednoděložných byl vybrán nejen proto, že obsahuje druhy nesoucí jedny z největších rostlinných genomů, ale také zahrnuje řadu druhů s menšími genomy. Rod Fritillaria se také vyznačuje zastoupením na dvou kontinentech. Většina severoamerických druhů se liší …více
Abstract:
The presented thesis deals with repetitive sequences of the giant genomes encountered in genus Fritillaria. We have chosen this monocot genus because it not only contains species with some of the largest plant genomes, but also includes species with a range of smaller genomes. Also, the genus Fritillaria exhibits a bicontinental distribution. Most North American species differ from the Eurasian ones …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 4. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc., Mgr. Eva Hřibová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.