Bc. Veronika Křižková

Bakalářská práce

Aktivity zaměřené na posilování důvěry a na spolupráci dětí z dětského domova

Activities focusing on strengthening confidence and cooperation of children in children's home
Anotace:
Bakalářská práce „Aktivity zaměřené na posilování důvěry a na spolupráci dětí z dětského domova“ se zabývá situacemi a správně zvolenými aktivitami na zlepšení spolupráce a posílení důvěry u dětí i dětského domova. Teoretická část je zaměřená na dítě v dětském domově a prostředí ve kterém vyrůstá. Popisuje osobnost vychovatele jako edukačního činitele. Vychovatel děti vychovává a zároveň se je snaží …více
Abstract:
Bachelor thesis „Activities focusing on strengthening confidence and cooperation of children in children's home“ deals with a problematic of situations and suitable selected activities which are improving cooperation and strengthening confidence of children in children’s home. The theoretical part focuses on child in children’s home and environment where he grows up. In this part, we describe a character …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta